כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

מסתמן לא כל מערכת החינוך תחל לפעול ביום ראשון

רשת קהילה ופנאי הודיעה אנו לא ערוכים לפתיחת הלימודים

למרות המתווה המסתמן לחזרה ללימודים נראה שלא כל המוסדות יפתחו.

רשת קהילה ופנאי הוציאה הודעה בזו הלשון:הורים יקרים שלום רב,
אנו מבקשים להודיעכם, כי לצערנו טרם נקבע מתווה להפעלת צהרוני הגנים, בתי הספר והפעוטונים ולכן עם כל הרצון שלנו לחזור לפעילות בהקדם ולתת לכם מענה, לא נוכל לעשות זאת בשלב זה. בימים אלה מתקיימים דיונים בין משרדי הממשלה לקבלת החלטות על האופן שבו יופעלו המסגרות. אנו ממתינים להנחיות לפיהן נוכל לפעול ונעדכן אתכם מראש על כל החלטה שתתקבל. יודגש, כי המסגרות לא יפעלו ביום א' 3.5.20, גם אם בתי הספר והגנים יחזרו לפעילות.
בתקווה לחזרה מהירה לשגרה,

המתווה כפי שפורסם בכלי התקשורת ואנו מביאים לכם אותו בפרוט הוא זה:

משרד החינוך מתווה הכיתות א-ג
▬▬▬▬▬▬▬▬
משרד החינוך מפרסם את מתווה החזרה ללימודים של תלמידי כיתות א-ג וילדי הגנים
● החזרה מתוכננת ליום ראשון, 3.5.2020 בכפוף להחלטת הממשלה ועדכון צו בריאות העם*

משרד החינוך מפרסם את מתווה החזרה ללימודים של תלמידי כיתות א-ג וילדי הגנים לקראת יום ראשון הקרוב. המתווה נועד לאפשר למנהלי מוסדות החינוך ולמנהלות הגן להיערך לקראת החזרה, ולתת בידיהם מידע אודות ניהול סביבת בית הספר ואורחות בית הספר באופן מקצועי ומותאם. המתווה כולל את כלל בתי הספר היסודיים במדינת ישראל בחינוך הרשמי, המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור.
**
שר החינוך רפי פרץ: ״שמח שאחרי עבודה מעמיקה ויסודית שלנו, בשיתוף עם משרד הבריאות, אנחנו מציגים מודל הפעלה מדורג וזהיר לחזרה לבתי הספר. בריאותם של התלמידים וצוותי ההוראה נמצאת בראש סדר העדיפויות ולכן חשוב לנו להדגיש ולהטמיע בקרב מוסדות החינוך כי השגרה הזו איננה השגרה שהיו רגילים אליה וחשוב להישמע להוראות והנהלים שהוצאנו. מברך את המורים והתלמידים ומאחל להם בהצלחה בחזרתם לספסל הלימודים".


שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך: "אנו ערוכים לביצוע הפעימה השנייה שגיבשנו לפתיחת מוסדות החינוך, ושמחים שהמתווה שהגשנו לממשלה אושר. צוותי החינוך, שהתגייסו וקידמו את הלמידה מרחוק, נרגשים לפגוש פנים מול פנים את תלמידיהם. גיבשנו נהלים, אנו ערוכים למציאות החינוכית-בריאותית החדשה, ונלווה את כל צוותי החינוך והשדרה הניהולית".

מודל הלמידה

 1. שכבות א-ג ילמדו 5 ימי לימוד בימים א-ה, 5 שעות ביום
 2. שכבות ד-ו ילמדו 5 ימי לימוד מרחוק ,5 שעות ביום

דגשים לעבודת מנהל ביה"ס בשגרת הפעילות בימי קורונה
מודל ההפעלה

 1. התלמידים יחולקו לקבוצות הטרוגניות. בכל קבוצה הרכב קבוע של תלמידים.
 2. בכל קבוצה לא ילמדו יותר מ- 15 תלמידים.
 3. ניתן להרכיב את הקבוצות ברמה הכיתתית, שכבתית ובאופן רב גילי.
 4. לכל כיתת אם תשובץ מחנכת, ככל שניתן, ומורה נוסף. אם החלוקה תעשה באופן כיתתי, רצוי שמחנכת הכיתה תחלק את זמנה בין הקבוצות כמחנכת הכיתה.
 5. חדר הכיתה יאורגן כך שכל תלמיד יישב בשולחן נפרד, תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים אחד מהשני לאורך כל היום, ככל שניתן.
 6. כל קבוצה תלמד בכיתה/מרחב לימודי קבוע. מרחבי הלמידה יאורגנו בהתאם להנחיות (למעט שיעורי חנ"ג שיתקיימו במרחב פתוח או באולם ספורט).
 7. כל צוות המורים, בהתאם להיקף משרתם, כולל שעות פרטניות ושהיה, יגיע לעבודה בביה"ס ויעסוק בהוראה בשכבות הלומדות בביה"ס ו/או בהכנת והפעלת הלמידה מרחוק בשכבות שאינן מגיעות לביה"ס.
 8. בנוסף, מומלץ לשבץ במערכת השעות מורים, סטודנטים להוראה, סייעות ותומכי הוראה הפועלים בביה"ס, בשיבוץ קבוע, ככל האפשר, בכל קבוצה.
 9. סייעות אישיות – תגענה, במידת האפשר, על פי מערכת השעות של התלמיד איתו הן עובדות.
 10. בשלב זה לא יפתחו מרכזי המחוננים.

בבתי ספר בהם יש חטיבות צעירות

 1. ילדי הגנים ילמדו בתוך מבני החט"צ, וכיתות א' יעברו ללמוד במרחבי כיתות אחרים בביה"ס, תוך התחשבות בריהוט מותאם גיל.
 2. בכל "בית חט"צ", ישהו שתי קבוצות של אותו גן בהפרדה קבועה זו מזו.
 3. טרם ההגעה לגן, יחלק הצוות את כלל המשחקים וחומרי היצירה והלמידה בגן ובחצר לשניים, יסמן אותם וימקם אותם בשני המרחבים. כל קבוצה תוכל להשתמש אך ורק בחפצים ובחומרים שלה.
 4. חדרי השירותים בתוך מבנה החט"צ, יחולקו בין שתי הקבוצות באופן קבוע, הצוות יתלה שלטים על כל דלת, כך שכל ילד יידע באילו תאי שירותים הוא יכול להשתמש.
 5. בבתי ספר בהם לא יהיה ניתן להפעיל את החט"צ במתכונת זו, הילדים יגיעו לגן לסירוגין. בשבוע הראשון תגיע קבוצה אחת לשלושה ימי לימודים ברצף וקבוצה שנייה ליומיים ברצף, ובשבוע לאחר מכן, להפך.

חינוך מיוחד
שכבות א-ג
תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל מענה זה ככל הניתן .

שכבות ד-ו

 1. בשלב זה בהלימה למתווה בתי הספר היסודיים, תלמידי כיתות ד-ו אינם חוזרים לשגרת לימודים רגילה, ועבורם תגובש מערכת אישית.
 2. תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל תמיכה בהתאמה למערך הלמידה הכיתתי והלמידה מרחוק.
 3. תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות וזכאים לסל אישי :
  א. המענה האישי יינתן במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה.
  ב. יינתן מענה לימודי וטיפולי בהתאם למערכת אישית שתגובש.
  ג. התלמיד ימשיך להשתתף בלמידה הכיתתית המתקיימת.
  ד. הסייעת האישית תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.
 4. תלמידים הלומדים בכיתות ד-ו לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים:
  א. המענה יינתן במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה בהתאם למערכת שתגובש , וביחידות קפסולה של עד שלושה תלמידים ועד שני אנשי צוות.
  ב. יום הלימודים יסתיים על פי המערכת הבית ספרית בעת חירום.

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות וזכאים לסל אישי

 1. התלמידים ילמדו על פי המערכת הכיתתית.
 2. בהתאם לתכנית הלימודים האישית יינתן מענה לימודי וטיפולי כבשגרה ככל הניתן.
 3. הסייעת האישית תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.

מנהל בית הספר

 1. ימפה את עובדי ההוראה וכלל העובדים בבית הספר, אשר ישובצו לעבודה בביה"ס. שיבוץ עובדי הוראה יעשה בתיאום עם הפיקוח, ושיבוץ עובדי הרשות המקומית יעשה עם הרשות המקומית או הבעלות אשר תשבץ את עובדיה.
 2. ישבץ את עובדי ההוראה בביה"ס בהתאם להיקף משרתם בשגרה, בהתאם לצרכי בית הספר ובכפוף להנחיות משרד הבריאות.
 3. יגבש מערכת שעות שבועית מפורטת, אשר תכלול תכנון כוח אדם של ביה"ס- לכל שכבה, לכל קבוצה ולכל שיעור בפירוט יומי ושבועי.
 4. ינהל את מערך הלמידה מרחוק, עבור שכבות ד'-ו', אשר ייתן מענה להיבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים, באופן סינכרוני וא-סינכרוני, גמיש לאורך היום.
 5. יקים צל"ח (צוות לשעת חרום) לצורך התנהלות מיטיבה ואפקטיבית של ביה"ס.
 6. יקיים מפגשי שיח רגשי עם הצוות החינוכי לצורך הסתגלות מיטבית בשגרה החדשה.
 7. מורה אשר נבצר ממנו לחזור לעבודה בבית הספר, עקב הנחיות משרד הבריאות, ימציא אישור רפואי מתאים.
 8. ניתן לשבץ ממלאי מקום למורות אשר יצאו לחופשת לידה עם החזרה להוראה בבית הספר, בהתאם להנחיות קליטת עובדי הוראה ולנוהלים בנושא.
 9. מומלץ לשתף בידע ולהיוועץ עם הפיקוח, הרשות ומנהלים נוספים.

היבטים פדגוגיים

 1. יש ליצור סדר יום שיש בו איזון בין ההיבטים השונים: רגשי, חברתי, לימודי ותנועתי.
 2. מומלץ לשלב מידי יום פעילויות המחזקות קשרים חברתיים ושיח תומך בהיבטים רגשיים, וזאת בין היתר באמצעות שיעורי חברה ושיעורי כישורי חיים, במסגרות לומדים קבוצתיות ופרטניות.
 3. בכיתות א' ב', יש להקדיש מידי יום זמן הוראה ניכר לביסוס תהליכי הקריאה והכתיבה, בשאיפה לסיים את תהליך רכישת הקריאה עד סוף שנת הלימודים.
 4. מומלץ לשלב מידי יום יחידות זמן לפעילות גופנית, ובמהלך כל שיעור מומלץ לשלב הפוגות תנועתיות.
 5. ניתן לשלב במהלך הלמידה: שיעורים מתוך מערכת השידורים הלאומית, חלקי שיעור מתוך קטלוג השיעורים המצולמים בספריית ה- VOD ופעילויות מתוך אתרי התוכן הדיגיטלי.
 6. המורה תקיים הוראה דיפרנציאלית בהתאם לצרכים השונים של התלמידים.
 7. חשוב לשוחח עם התלמידים על כללי היגיינה ותזונה בריאה בכלל, ולקראת הפסקות האוכל בפרט. ניתן להשתמש גם כאן בשיעורים אשר צולמו מתוך מערכת השידורים הלאומית.

ניהול אורחות חיים ושגרה בימי קורונה

 1. הצוותים החינוכיים, התלמידים והוריהם יגיעו לביה"ס, בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי ושלא נחשפו לחולה מאומת). תלמיד שאחד מבני משפחתו חלה בנגיף הקורונה, יידרש להשלים את ימי הבידוד שלו בבית, בהתאם להנחיות של משרד הבריאות והוא לא יגיע אל בית הספר.
 2. תותר הכניסה לביה"ס אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים, בהתאם לתכנית שנקבעה, לאחר חתימה על הצהרת בריאות כנדרש. טפסי ההצהרה המלאים והחתומים של צוות ביה"ס והתלמידים יאספו ויתויקו לצורך תיעוד ע"י מנהל ביה"ס.
 3. מידי יום ינוהל רישום ומעקב אחר נוכחות התלמידים והצוות, שיתויק בביה"ס.
 4. תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או אלכו-ג'ל. ניקיונם של תאי השירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.
 5. יש להקפיד במהלך היום על אוורור המרחב בו מתקיימת הפעילות.
 6. במרחב הבית ספרי ובכיתות הלימוד יש לשמור ככל האפשר על ריחוק פיסי של שני מטרים בין אדם לאדם. יש להנחות את התלמידים להימנע ממגע.
 7. על כל תלמיד/ה ואיש צוות להגיע לבית הספר עם מסכה ולעטות אותה במהלך היום במסדרונות ובחצרות. בחטיבות הצעירות ובכיתות א' אין חובה לעטות מסכה.
 8. התלמידים יגיעו למסגרת החינוכית עם ציוד לימודי אישי. יש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד.
 9. בשעת הארוחה יש להימנע מלחלוק במזון. כל תלמיד אחראי על ארוחה אישית , יש לאכול על מפית נקיה ולא ישירות על השולחן.
 10. מנהל ביה"ס ישלח להורים איגרת המתייחסת הנחיות החזרה לשגרה.

תנועה במרחבים המשותפים

 1. תישמר הפרדה ולא יהיה מעבר של התלמידים בין מרחבי הלמידה.
 2. בהפעלת מספר קבוצות באותו המתחם נדרש להגדיר לכל קבוצה, זמנים שונים ליציאה לחצר. במידת הצורך והאפשר, תחולק החצר למתחמי משנה מופרדים, כשכל קבוצה תקבל מתחם פעילות משלה. וישמרו כללי המרחק ועטיית מסכות גם לתלמידים וגם לצוותים.
 3. בזמן פעילות גופנית, אין חובת עטיית מסכה לכל מי שמבצע פעילות גופנית ויש חובה להקפיד על שמירת מרחק בין התלמידים בזמן הפעילות.
 4. כל תנועה במרחבים המשותפים תעשה באופן מבוקר, ובכללה יציאה לשירותים.

קבלה ושחרור של תלמידים

 1. ההגעה והחזרה לביה"ס היא באחריות ההורים.
 2. בבתי ספר בהם התלמידים מוסעים – יש לתאם את הסעת התלמידים עם הרשות המקומית, באופן התואם לימים ולשעות שנקבעו להגעת התלמידים ועל פי הנחיות משרד הבריאות. יש לפעול לפי פרק "נוהל הסעות" המופיע במסמך "אורחות חיים במוסד חינוכי בימי הקורונה".
 3. בכל בי"ס יוגדר, על ידי הרשות המקומית או הבעלות, מרחב לפני השער כדי למנוע התקהלות.
 4. תחילת וסיום יום הלימודים יכול להיות במרווחי זמן קצרים בין השכבות, כדי להימנע מעומס ליד שער ביה"ס.
 5. תלמידים שמגיעים בליווי הוריהם, ייפרדו מההורים במקום מוסכם שייקבע על ידי ביה"ס.
 6. הכניסה והיציאה של התלמידים מבית הספר יעשו באופן מבוקר ומדורג על ידי איש צוות/מורה תורן, תוך עטיית מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי והקפדה על מניעת התקהלות.
 7. ההורים לא יוכלו להיכנס/לשהות בבית הספר.

קשר ותיאום עם הורי התלמידים

 1. מנהל ביה"ס יהיה ער לצרכי הקהילה הבית ספרית בתקשורת עקבית עם ההורים.
 2. מנהל ביה"ס ינחה את מחנכי הכיתות, ליצור קשר עם התלמידים וההורים לקראת החזרה לשגרה.
 3. המנהל ינחה את המחנכים לקיים קשר רציף עם התלמידים שאינם מגיעים לבית ספר ועם הוריהם.
 4. הנחיות להפעלת צהרוני ניצנים.

אחר ניסיונות איתור בעל זכויות היוצרים של התמונות ו/או הסרטון שפורסמו והופצו ברבים באתרנו, בעל הזכויות בהם אינו ידוע ועל כן לא ניתן כל קרדיט בצידם. בעל הזכויות במדיה הנ"ל רשאי לפנות למערכת להוספת קרדיט ו/או לבקש כי הפרסום יוסר.

רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של goitem

דילוג לתוכן