כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

עיריית חולון קבעה המבנים מסוכנים לציבור ולסביבה

על הדיירים לדאוג להריסת המבנה בתוך חודש
כלנית רפאל, רכזת מבנים מסוכנים וסגנית מנהל הפיקוח על הבנייה פרסמה הודעה בדבר צו איסור שימוש מבנים ברח' סרלין 36-38 בחולון.

מעיון בהודעה עולים הדברים העיקרים הבאים המבנים יהרסו בחודש הקרוב והאחריות תחול על בעלי הדירות.

כזכור בחודש ספטמבר בשנה שעברה ביום שבת ככה זה נראה:

(שבת ) בבוקר בשעה 07:33 התקבל במוקד 102 דיווח ראשוני מדיירי הבניין שהתלונן כי נשמעים קולות מקירות הבניין וכי הם לא מצליחים לפתוח את דלת דירתם.

כוחות כיבוי והצלה רבים מתחנת חולון במחוז דן הוזנקו מידית לזירת האירוע והחלו בסריקת המבנה. בשל הסדקים הרבים שהתגלו בקירות הבניין בו מתגוררים למעלה מ 30 משפחות הודיע מפקד הכח רשף יוני בוצ'קבסקי למרכז השליטה בשעה 08:01 כי יש לפנות במידית את דיירי הבניין בשל הסכנה הנשקפת לחייהם.

כוחות כיבוי וההצלה החלו בסריקת 4 קומות הבניין תוך שהם מסייעים לקשישים לצאת מדירותיהם ולהתפנות.
בשעה 08:28 דיווח מפקד הכח כי הפינוי הושלם.
בו בזמן החלו הצוותים בפינוי מיכלי הגז וניתוק מקורות תשתיות המסכנים את דיירי הבניין ובהם מים וחשמל.


בשעה 08:45 הגיע לזירה מהנדס העיר שהוזעק למקום ובהערכת מצב משותפת עם גורמי המשטרה הוחלט כי יש סכנה מידית לקריסת הבניין.

מחשש לחיי הדיירים בבנינים הסמוכים ביקש מפקד תחנת חולון טפסר משנה שאול רחמים בשעה 09:05 להזעיק למקום מהנדס מפיקוד העורף כדי לחוות דעתו על הסכנה הנשקפת לבניינים הסמוכים.

סמוך לשעה 10:00 הגיע למקום מהנדס פקע"ר ומהנדס עירוני נוסף ובתום הערכת מצב קצרה הוחלט כי יש לדאוג לפינוי מוחלט של המבנה ובכלל זה של בעלי חיים מחשש לקריסה מידית.
מרגע זה ועד רגע הקריסה כ 32 שעות לאחר מכן נחסמה הגישה לבניין, החלטה שמנעה אסון גדול.

כך נכתב בצו אותו הוציאה עיריית חולון:

  1. בתוקף סמכותי לפ​​י סע' 7 לחוק עזר לחולון (מבנים מסוכנים), התשס"ג 2003 (להלן: "החוק") בעקבות בדיקת המבנים ברחוב סרלין 36 וסרלין 38 (להלן:"המבנים")  ביום 11.9.21 על ידי מהנדס מבנים מסוכנים אשר מונה והוסמך כחוק (להלן: "המהנדס") שממצאיה העלו כי המבנים מסוכנים ולאחר שפונו כלל דיירי המבנים עוד באותו היום באופן מיידי והגישה למבנים נחסמה על ידי הרשות, ולאחר שביום 12.09.21 קרס האגף האחורי במבנה ברח' סרלין 38 (אשר הוביל לפגיעה במבנה הצמוד – רח' סרלין 36),בשים לב לכך כי לא הוגשה כל בקשה להיתר להריסת המבנים ו/או לחיזוק המבנים, ולאחר שביום 05.07.22 ערך המהנדס ביקורת נוספת במבנים וניתנה חוות דעת מעודכנת אשר קבעה כי המבנים עודם מסוכנים ואסורים לשימוש ויש למנוע גישה למבנים. בנוסף, לאור התקרבות החורף, יש חשש להאצת תהליך התערערות יציבות המבנים, ונשקפת סכנה חמורה מהמבנים לציבור ו/או לנכסים הסמוכים ו/או לכל המבקש להיכנס למבנים, הרי ששוכנעתי כי הממצאים מצביעים על סכנה חמורה לציבור ו/או למבנים הסמוכים ו/או למי שמבקש להיכנס למבנים, לפיכך הריני מצווה בזאת על בעלי הזכויות בנכס: 
  • איסור שימוש במבנים ואין לאפשר חזרת הדיירים לדירותיהם.
  • על בעלי הזכויות במבנים לפעול בדחיפות להריסת המבנים ולכל היותר בתוך 30 יום מיום הודעה זו ולא יאוחר מיום 9.8.22.
  • ההריסה תתבצע בליווי מהנדס רשום רשוי מטעם בעלי הזכויות בנכס והכל בתיאום מלא עם המהנדס מטעם הרשות, ורק לאחר קבלת אישורו. 
  • בעלי הזכויות בנכס רשאים להגיש השגה על החלטה זו לראש העיר בתוך 7 ימים בצירוף חוות דעת של מהנדס לתמיכה בהשגה.

2.  צו זה תקף מחתימתו ויהיה בתוקף עד לביצוע ההריסה בפועל כנדרש לעיל  ו/או עד לביטולו על ידי הח"מ.

3. לידיעתכם, סגירת הבניין ופינוי הדיירים נועדה להגן על שלום הדיירים ושלום הציבור על כן, באחריות בעלי הזכויות בנכס לשמור על הוראות צו זה ולרבות על איטום וגידור המתחם ולכל פעולה אחרת הנדרשת למניעת כניסת ציבור למתחם ולמבנים והפרת צו זה תטופל ע"י משטרת ישראל, בהתאם להוראות החוק.

4. יודגש כי אין לבצע כל עבודה במקרקעין, ללא קבלת האישורים הנדרשים מטעם המהנדס והח"מ (רכזת מבנים מסוכנים ברשות), או מי מטעמם. 

5. יובהר כי ככל והעירייה תבצע עבודות להריסת הבניין ו/א עבודות אחרות, תהיה היא רשאית לגבות מבעלי הבניין את הוצאות ביצוע העבודות, כאמור בחוק.

אחר ניסיונות איתור בעל זכויות היוצרים של התמונות ו/או הסרטון שפורסמו והופצו ברבים באתרנו, בעל הזכויות בהם אינו ידוע ועל כן לא ניתן כל קרדיט בצידם. בעל הזכויות במדיה הנ"ל רשאי לפנות למערכת להוספת קרדיט ו/או לבקש כי הפרסום יוסר.

רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של goitem

דילוג לתוכן