כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

חוק חניית נכים

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול מאת עו"ד רונן אבניאל

חוק חניית נכים- כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול מאת עו"ד רונן אבניאל

בישראל קיימים לא פחות מ-340 אלף זכאים לתו נכה, המשויכים ללמעלה מ-417 אלף כלי רכב. במהלך שנת 2021, הונפקו בישראל 71 אלף תווי נכה חדשים, ואילו עד אוגוסט 2022 הונפקו כ-50 אלף תוי נכה חדשים. מדובר בזינוק משמעותי בכמות תווי הנכה, לעומת שנת 2017 למשל- אז הונפקו לאורך השנה כולה רק 22 אלף תווים חדשים בלבד.

האצת הנפקת תווי הנכה בשנתיים האחרונות, מחייבת רשויות מקומיות להקצות יותר חניות לבעלי תו נכה, כולל חניות הפזורות ברחבי העיר לשימוש כללי וכן חניות אישיות לפי מספר רכב.

בחודש נובמבר האחרון פרסמה עמותת נגישות ישראל עצומה הקוראת לממשלה להתחייב לשינוי משמעותי של חוק הנכים, שיקבע עדיפות למוגבלי ניידות בקריטריונים לזכאות לתו חניה לנכים. העצומה נוסחה בשיתוף עם ארגוני נכים נוספים, ביניהם גם ארגון נכי צה"ל, שביקשו לכונן רפורמה בנוגע לחניות הנכים, בבקשה שהחוק יכלול הגדרה ברורה לזכאות לקבלת תו חניה לנכה לאנשים עם מוגבלות שעבורם הוא נחוץ ומתחייב.

בנוסף, הבקשה כללה גם הצעות לאופיו של התו, שיהיה אישי בלבד ואף טכנולוגי וביומטרי. עוד דרשה העצומה גם הגדלת גודל הקנס על חניה בחניית נכה על ידי אדם שאין לו זכאות לתו נכה ו/או בן משפחה – כאשר הזכאי לא נמצא ברכב יוגדל הקנס לסכום של 2,000 שקל. כמו כן, נדרש ממשרד התחבורה להקים צוות למענה מקצועי שיבדוק את זכאות תווי החניה, יטפל בערעורים ואף בתופעת המאכערים.


אחד החששות שעלו בנוגע לעצומה הגיע מצידם של הנכים ה"שקופים", בטענה שההצעה מפלה את מי שמוגבלותם היא שקופה, כמו למשל בעלי מוגבלות נפשית, אוטיזם ועוד. זכאותם לתו נכה עומדת על הפרק בעקבות הדרישה להעדיף מוגבלי ניידות.

חוק חניית נכים בבית משותף

על פי החוק, בעל דירה בבית משותף, שהוא או בן משפחתו המתגורר עימו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי להכשיר עבורו מקום חניה מיוחד. לכך, נדרשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבניין על מנת לבצע את הקצאת מקום החניה. אולם, בעל הדירה יישא בעלויות התהליך כולל התאמת מקום החניה לצורכי בעל המוגבלות. משרד השיכון מעניק סיוע במימון הכשרת מקום החניה על פי דרישות מסוימות, כמו למשל גישה מהחניה לשביל הגישה בבית ומידות החניה הנדרשות.

הזכאות לחניית נכים מתחת לבית אינה חלה על נכים שיש להם חניה המותאמת לצרכיהם, כולל חניה פרטית לדירה

כיצד מקבלים חניית נכים על פי חוק?

בעלי תו חניה לנכה יכולים להיות זכאים להקצאה של אזור חניה עבורם על פי מספר רכב, במרחק שלא יעלה על 200 מטר מביתם. יש להשיג אישור בכתב מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין על אחד מהתנאים הבאים:

· מוגבלות בהליכה והתניידות בכיסא גלגלים.

· נכות המצריכה רכב כאמצעי תנועה להתניידות.

· דרגת נכות המגיעה ל-90% לפחות וכאשר התניידות ללא רכב עלולה לדרדר מצב בריאותי.

בעלי תו חניה לנכה צריכים לפנות לרשות המקומית על מנת לבקש סימון שכזה. אם לא יימצא מקום חניה שמרוחק לא יותר מ-200 מטר מהבית, הרשות המקומית יכולה לסמן חניה עד 400 מטר מהבית. הזכאות אינה חלה על נכים שיש להם חניה המותאמת לצרכיהם, כולל חניה פרטית לדירה. מי שמתלווה אל הנכה ונוהג עבורו ברכב שהוקצה לו מקום החניה, רשאי להחנות את הרכב במקום החניה הזה.

תקנות חוק חניית נכים בבניין מגורים חדש

החוק בישראל מחייב יזם שבונה בניין מגורים חדש, להתקין מקומות חניה שמיועדים גם לאנשים עם מוגבלות. תזכיר חוק לתיקון חוק המקרקעין בעניין הצמדת חניות נגישות בבניין חדש, שיצא בשנת 2022, קבע כי רוכש דירה שהוא אדם עם מוגבלות וזכאי לתו נכה לרכב, יוכל להצמיד לדירתו חניה נגישה מתוך סך החניות הנגישות שהוקצו לבית המשותף. גם מי שירכוש דירה בבניין בשלב מאוחר יוכל להצמיד לדירתו חניה נגישה מתוך היצע החניות הנגישות הקיים, ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות האחרים.

חוק חניית נכים – פריקה וטעינה

על פי חוק חניה לנכים, רשות מקומית תסמן מקומות חניה לכלי רכב הנושאים תג נכה, בשטח פריקה וטעינה, במועדים שאינם מיועדים לפריקה ולטעינה, ובלבד ששטח הפריקה והטעינה אינו נתיב נסיעה. מספר מקומות החניה שיסומנו יהיה לפי הגבוה מבין אלה:

· מקום חניה אחד.

· מספר מקומות החניה שניתן לכלול במחצית משטח הפריקה והטעינה.

יש לפנות למשרד הרישוי המחוזי באזור המגורים ולהגיש את הטופס הייעודי לבקשת תו נכה ופטור מאגרת רישוי, בצירוף מסמכים רלוונטיים

תו נכה לילד עם אוטיזם

החל משנת 2010, הורים לילדים עם אוטיזם רשאים להגיש בקשה לקבלת תו נכה. הזכאות לקבלת תו נכה ניתנת אך ורק לזכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 60% לפחות, שתנועת ילדם בלי רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי, וכן הורים לילדים בעלי מוגבלות ברגליהם הזקוקים לכיסא גלגלים או לרכב באמצעי תנועה.

יש לפנות למשרד הרישוי המחוזי באזור המגורים ולהגיש את הטופס הייעודי לבקשת תו נכה ופטור מאגרת רישוי, בצירוף מסמכים רלוונטיים שיעידו על מצב

הילד, כולל פירוט הסיבות בגינם יש צורך בתו נכה. מסמכים נוספים הם צילום ת.ז. של האדם שהרכב בבעלותו, בתוספת הספח בו רשום שם הילד, צילום רשיונות רכב ונהיגה, אישור מהביטוח הלאומי על קבלת גמלת ילד נכה/ ניידות ומסמכים נוספים רלוונטיים.

עיריית תל אביב וחוק חניית נכים – יחס שונה?

האינפלציה במספר הזכאים לתו נכה מחייבת את הרשויות המקומיות להקצות יותר חניות לבעלי תו נכה במרחבים הציבוריים, אך בעיקר לפי בקשות פרטיות לפי מספר רכב. על פי דו״ח מכון המחקר של הכנסת בינואר 2022 היו רשומים 21.9 אלף כלי רכב עם תו נכה בעיר.

כך נוצר המצב שבתל אביב, מבין 2,905 חניות נכים באחריות העירייה, כמעט 70% מהחניות הללו, כ-2,030 חניות, הן חניות אישיות לבעלי תו נכה, וברחבי תל אביב יש 857 חניות ציבוריות לבעלי תו נכה. בירושלים, לעומת זאת, קיימות 500 חניות ציבוריות המיועדות לבעלי תו נכה. מספר כלי הרכב בעלי תו נכה הרשומים בעיר עומד על 36.3 אלף.

לא קיימת תקנה שמחייבת את הרשויות המקומיות במספר חניות קבוע שיש להקצות ברחבי העיר לחניות ציבוריות המיועדות לבעלי תו נכה, אך קיימת תקנה שמחייבת הקצאת חניה אישית על פי מספר רכב לבעלי תו נכה, מה שגורם לרשויות לגרוע חניות מהמרחב הציבורי המיועדות לחניה של הציבור הכללי או למטרות אחרות: שבילי אופניים, מדרכות רחבות, נתיבי תחבורה ציבורית ועוד.

נכה או אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב רשאי להחנות בחניה אישית שהוקצתה לרכב שבעליו הוא בעל תו נכה, המזכה בחניה את הרכב שפרטיו צוינו על גבי התמרור בחניה

שאלות ותשובות:

האם נכה צריך לשלם בחניון? במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה הכרוכה בתשלום, אדם עם מוגבלות לא יחויב בתשלום בעד החניה.

למי מותר לחנות בחניית נכים? נכה או אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב רשאי להחנות בחניה אישית שהוקצתה לרכב שבעליו הוא בעל תו נכה, המזכה בחניה את הרכב שפרטיו צוינו על גבי התמרור בחניה.

מי רשאי לקבל תו נכה? תו נכה ניתן לנכה אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב את אחד מהתנאים הבאים: דרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו; הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו; הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

האם מותר לגרור רכב עם תו נכה? על פי החוק, לא ינעלו שוטר, או גורר מורשה גלגלי רכב הנושא תג נכה אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק זה, אולם הם רשאים להזיז את הרכב ובמידת הצורך גם לגרור אותו אם אופן חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.

הכותב הוא ממשרד עורכי דין רונן אבניאל, מומחה במימוש זכויות רפואיות בביטוח לאומי ובחברות הביטוח. עוה"ד רונן אבניאל משמש גם כמנהל פורום ביטוח לאומי ונכות כללית באתר זאפ משפטי

אחר ניסיונות איתור בעל זכויות היוצרים של התמונות ו/או הסרטון שפורסמו והופצו ברבים באתרנו, בעל הזכויות בהם אינו ידוע ועל כן לא ניתן כל קרדיט בצידם. בעל הזכויות במדיה הנ"ל רשאי לפנות למערכת להוספת קרדיט ו/או לבקש כי הפרסום יוסר.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של goitem

דילוג לתוכן