כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

בעקבות הפנייה לבחון את המדיניות של המשרד לאפס תוספת סיכון למפרץ אילת: המשרד להגנת הסביבה מבהיר כי הדוח שהופץ אינו משקף את עמדתו שלפיה יש למנוע הרחבת פעילות שינוע הנפט

השרה להגנת הסביבה, המנכ"ל וגורמי המקצוע נפגשו בשבוע שעבר עם ארגוני הסביבה החברה להגנת הטבע, צלול ושומרי הבית; ראש עיריית אילת; נציגי רשות הטבע והגנים ונציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון, כדי לבחון את האפשרויות ודרכי הפעולה לשמור על הציבור והסביבה
צילום: פרד-ארזואן, המשרד-להגנת-הסביבה

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, פנה השבוע לשרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, בבקשה כי תיבחן את מדיניות אפס תוספת סיכון למפרץ אילת של המשרד להגנת הסביבה. באותו מכתב, ביקש מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי שר האוצר ושר האנרגיה יקימו צוות שיבחן את מדיניות המשרד להגנת הסביבה בעניין זה, נוכח בקשתה של חברת קצא"א להגדיל את היקף שינוע הנפט הגולמי במפרץ אילת ובשל התנגדות גורמי המקצוע של המשרד לעמדה זו.

פנייה זו התקבלה במצורף לדוח באותו נושא שהוכן על ידי אגף כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה, אשר בכותרתו נטען כי מדובר ב"ממצאי צוות בין-משרדי והמלצותיו". המשרד להגנת הסביבה מבהיר, כי הדוח המדובר אינו משקף ממצאים או המלצות המקובלים על גורמי המשרד.

גורמי המשרד הציגו בפני הצוות, בכתב ובעל פה, עמדה הנשענת על גורמי מקצוע ומדע וכן זוכה לגיבוי של השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן ומנכ"ל המשרד גיא סמט, שלפיה יש למנוע הרחבת פעילות שינוע הנפט במפרץ אילת בשל היותה סיכון משמעותי ובלתי קביל לסביבה הימית הרגישה ולשונית האלמוגים. מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה העביר למשרד ראש הממשלה הערות מקיפות לטיוטת הדוח, אך להערות אלה לא ניתן ביטוי בדוח שהופץ והן לא צורפו אליו – בניגוד לדרישה מפורשת של המשרד. במסגרת אותן הערות, המשרד להגנת הסביבה הבהיר כי הנתונים שהוצגו במסגרת הדיונים אינם מוכיחים כי להרחבת פעילות קצא"א רלוונטיות לשמירה על ביטחון אנרגטי של ישראל או על רציפות תפקודית בשגרה או בחירום. המשרד להגנת הסביבה מדגיש כי פעל ופועל באופן נכון וראוי בהתאם לתפקידו וסמכויותיו מתוך מחויבות מלאה לציבור ולסביבה בצורה מקצועית וכך ימשיך לעשות גם בעתיד.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, יחד עם מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט וגורמי המקצוע השונים במשרד קיימו בשבוע שעבר פגישה משותפת עם ארגוני הסביבה ובהם החברה להגנת הטבע, צלול ושומרי הבית; ראש עיריית אילת, אלי לנקרי; נציגי איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון והמנכ"לית מיטל אמיתי; המדען הראשי של רשות הטבע והגנים, ד"ר יהושע שקדי ואחרים, כדי לדון בדרכי הפעולה האפשריות, גם לנוכח מה שנראה כשינוי עמדות של חלק ממשרדי הממשלה, שבעבר התנגדו להגדלת הנפט המשונע, וכעת מביעים עמדה נחרצת פחות, שמשמעותה עלולה להיות הגדלת הסיכון למפרץ אילת.

בחודש שעבר התקבלה במשרד טיוטת דוח מאת אגף כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה, שריכז עבודה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים במהלך החודשים האחרונים. במענה לטיוטה, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט, שלח מכתב לאמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד רה"מ, שבו ציין כי המסקנות בטיוטת הדוח מהוות התערבות בוטה בשיקול הדעת המקצועי המסור בידי המשרד להגנת הסביבה ויש בהן כדי לפגוע באופן ישיר ומכוון בסמכויות ובתפקידי המשרד.


הוא הוסיף כי מהטיוטה שהועברה למשרד הושמטו עמדות ושיקולים משמעותיים, כמו עמדתם של המדענים והאקולוגים המומחים למפרץ אילת ולשונית האלמוגים, המזהירים מפני הידרדרות המערכת האקולוגית הרגישה של מפרץ אילת. הידרדרות זו באה לידי ביטוי, למשל, בירידה הדרמטית בכיסוי האלמוגים החיים בשונית מאז שנת 2020 והתפרצות מחלות שפוגעות בחי הימי, וכן בהיעלמות אוכלוסיית קיפודי הים מהמפרץ.

עוד צוין כי הושמטה מהטיוטה עמדת משרד החוץ שציין במהלך הדיונים בנושא כי הגדלת השינוע של דלקים פוסיליים אינה עולה בקנה אחד עם המגמות בעולם והיא בניגוד לאמנת האקלים והסכם פריז, וכי עמדות הרשויות המקומיות והארגונים הסביבתיים גם הן נעדרו לחלוטין מסיכום הבחינה.

חרף התנגדות המשרד, הופץ השבוע הדוח מבלי שנעשו בו התיקונים וההבהרות הנדרשים, כאשר הוא כולל עמדה חד צדדית ומוטה התומכת בהגדלת פעילות קצא"א באופן בלתי מאוזן.

השרה והמנכ"ל עדכנו בשבוע שעבר בפגישה כי הם סבורים שהדוח מציג סתירה מובנית, כאשר בעת ובעונה אחת הוא מניח שהגדלת הפריקה בנמל קצא"א באילת נחוצה על מנת לתת מענה לתרחיש מלחמתי, אך אינו מתחשב בסיכונים המוגברים שעלולים להיגרם דווקא בעת מלחמה.

הדוח כלל לא לוקח בחשבון את העובדה שנוכח הסיכונים הללו, על אף שהמשרד אישר את ביטול המגבלה והנמל כשיר לפריקה, מכליות אינן מגיעות מזה חודשים בשל המצב הביטחוני. המלחמה הנוכחית בכלל והאירועים בים האדום בפרט מחדדים את הסכנה המוחשית והמשמעותית שבה מצוי מפרץ אילת. למרבה הצער, הדוח אינו משקף בחינה אמיתית של הצרכים למשק האנרגיה בישראל בשגרה ובחירום, אינו מתחשב באילוצים העובדתיים, ובמקום להתמודד עימם מניח ללא בסיס כי הגדלת הפעילות העסקית של קצא"א היא שתיתן להם מענה.

בנוסף, הדוח רצוף בכשלים מקצועיים נוספים. כך למשל, סקר הסיכונים שהוכן על ידי קצא"א נדחה פעמיים, לאחר בדיקה של גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה, שכן לא הוכן בהתאם להנחיות המקצועיות של המשרד. למרות זאת, ובניגוד להערות המשרד ולעמדתו שאף הובעה במפורש בדיונים, הדוח שהפיץ משרד רה"מ מסתמך על אותו סקר, שנערך על ידי בעל העניין ולא אושר מקצועית.

כמו כן, הדוח מתעלם מבעיות ממשיות בהיערכות מדינת ישראל לאירוע שפך של נפט בים. לפנייתו של סמט למשרד ראש הממשלה, הוא צירף עמדה שלפיה, בין היתר, התקנים שהמשרד ביקש וכן התקציבים לטובת המשימה הלאומית של היערכות לאירועי זיהום ים – לא התקבלו, כך שתחנת אילת של המשרד שממוקמת בין מכלל קצא"א לשמורת האלמוגים, מאוישת על ידי 4 מפקחי זיהום ים בלבד, הציוד בה מיושן, ולמרות מאמצים ותקציבים מרובים המושקעים באחזקה, התחנה באילת אינה ערוכה להתמודדות עם סדר גודל הפעילות הצפוי, מבחינת תקני כוח אדם. כמו כן, תזכיר חוק התלמ"ת (תוכנית לאומית למוכנות ולתגובה לאירוע זיהום ים בשמן) שמבקש המשרד לקדם – ללא קשר למצב המלחמתי ולתוספת השינוע שקצא"א מבקשת – טרם אושר עד היום בשל התנגדות של חלק מהמשרדים. על אף שהעמדה צורפה לדוח, לא ניתן כל מענה ענייני לדברים, פרט להמלצה כללית לקדם את חוק התלמ"ת ואת פעולות ההיערכות הנדרשות.

בנסיבות אלה, גורמי המשרד סבורים כי הדוח שהופץ אינו יכול להוות בסיס לקבלת החלטות מושכלת ובוודאי שלא לשינוי של מדיניות המשרד. המשרד סבור כי יש לקדם את השיח הציבורי ולשמוע את עמדות כלל בעלי העניין, וישיב לפניית מנכ"ל משרד רה"מ.

להצטרפות לקבוצות הווטסאפ של חדשות מחולון , בת ים ,ראשון לציון, אזור, נס ציונה, באר יעקב-לחצו כאן

להצטרפות וקבלת עדכונים בווטסאפ בנושאי: בריאות, בטחון, פלילים, נדל"ן, פנאי וטיולים ועוד..-לחצו כאן

להצטרפות לקבוצות הווטסאפ של חדשות מחולון , בת ים ,ראשון לציון, אזור, נס ציונה, באר יעקב-לחצו כאן

להצטרפות וקבלת עדכונים בווטסאפ בנושאי: בריאות, בטחון, פלילים, נדל"ן, פנאי וטיולים ועוד..-לחצו כאן

להצטרפות וקבלה של כל קבוצות הווטסאפ של חולון-לחצו כאן

להצטרפות לקבוצות הפייסבוק של חולון, בת ים וראשון לציון-לחצו כאן

להצטרפות לכל החדשות החמות בטלגראם –לחצו כאן

להורדת אפליקציית goitem למכשירי אנדרואיד- לחצו כאן

להורדת אפליקציית goitem למכשירי אפל- לחצו כאן

להצטרפות לכל החדשות החמות בטלגראם –לחצו כאן

להצטרפות לערוץ היוטיוב goitem-tv-לחצו כאן

להצטרפות לערוץ החדשות המקומיות – ערוץ החדשות המקומיות של חולון,בת ים,ראשון לציון וערי הסביבה ב-WhatsApp:‏לחצו כאן וסמנו עוקב

אחר ניסיונות איתור בעל זכויות היוצרים של התמונות ו/או הסרטון שפורסמו והופצו ברבים באתרנו, בעל הזכויות בהם אינו ידוע ועל כן לא ניתן כל קרדיט בצידם. בעל הזכויות במדיה הנ"ל רשאי לפנות למערכת להוספת קרדיט ו/או לבקש כי הפרסום יוסר.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של goitem

דילוג לתוכן