כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

ישיבת מועצת העיר חולון: יוני 2024

צפו בשידור הישיר ובסדר היום העירוני לחודש הזה

סדר היום:

1. הצעה לסדר – של חבר מועצת העיר פנחס אלרון בנושא תוכנית מיגון רב שנתית לכלל מוסדות החינוך בעיר.(מצ"ב)

2. הצעה לסדר – של חבר מועצת העיר גל פרוזנפר בנושא קידום מיזם עירוני לעגלות אוכל (פודטראק) ועגלות קפה במרחבים הציבוריים.(מצ"ב)

3. הצעה לסדר – של חברת מועצת העיר בטי גולדפרב סילברה בנושא "הוועדה לצרכים מיוחדים". (מצ"ב)

4. שאילתה – של חבר המועצה הרב יהונתן ענבה בנושא עלות העירייה לתלמיד במוסדות חינוך ממלכתי למול תלמיד בחינוך חרדי שלומד בבית ספר מוכר שאינו רשמי. (מצ"ב)


5. שאילתה – של חבר המועצה הרב יהונתן ענבה בנושא פתיחת עסקים בשבת בעיר. (מצ"ב)

6. שאילתה – של חבר המועצה גל פרוזנפר בנושא פקקים בעקבות פינוי אשפה בשעות העומס. (מצ"ב)

7. שאילתה – של חבר המועצה גל פרוזנפר בנושא סגירת סניף טיפת חלב בשכונת קרית שרת. (מצ"ב)

8. שאילתה – של חברת המועצה בטי גולדפרב סילברה בנושא ביטול הקמת בית הספר לחינוך מיוחד בשכונת קרית בן גוריון. (מצ"ב)

9. שאילתה – של חברת המועצה בטי גולדפרב סילברה בנושא ציון חודש הגאווה בעיר. (מצ"ב)

10. שאילתה – של חברת המועצה רחלי כהן בנושא כניסה חינם לאטרקציות העירוניות בקיץ הקרוב. (מצ"ב)

11. שאילתה – של חברת המועצה רחלי כהן בנושא הקמת מבנה לשבט הצופים "עתיד" בשכונת קרית אילון. (מצ"ב)

12. שאילתה – של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא ניסיון מינוי מנהל הקמפיין לתפקיד דובר העירייה.

13. שאילתה – של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא הקמת מנהלת תחבורה עירונית. (מצ"ב)

14. שאילתה – של חבר המועצה אלרון פנחס בנושא צפי סיום עבודת המיגון במוסדות חינוך אשר החלו במלחמה. (מצ"ב)

15. שאילתה – של חבר המועצה אלרון פנחס בנושא בירור מדיניות רישום עירונית למקווה ישראל. (מצ"ב)

16. שאילתה – של חבר המועצה שחר האס בנושא בירור תפקיד וסמכות של גב' עינב בשארי קפלן בעיריית חולון. (מצ"ב)

17. שאילתה – של חבר המועצה שחר האס בנושא התערבות פוליטית על ידי לשכת ראש העירייה לטובת מינוי מנחה לטקסים.

18. שאילתה – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא שימוש במשאבי העירייה לטובת ערוצי התקשרות של שי קינן.

19. שאילתה – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא סמכויות המשנה לראש העירייה על פי חוק.

20. אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה .(מצ"ב)

21. אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהפטר לפי סעיף 338 לפקודת העיריות [נוסח חדש].(מצ"ב)

22. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2023, רבעון 2. (חולק עם סדר היום של המועצה הקודמת)

23. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2023, רבעון 3. (חולק עם סדר היום של המועצה הקודמת)

24. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2023,רבעון 4. (חולק עם סדר היום של המועצה הקודמת )

25. מינוי גב' נטלי כהן ת.ז 204243646 כמרכזת ישיבות מועצת העיר לפי סעיף 1 לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש].

26. מינוי ראש העירייה כנציג הרשות המקומית לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב. (מצ"ב)

27. מינוי מנהלת מחלקת הגבייה, גב' מיכל קרס, לממונה על הגבייה, לצורך גביית ארנונה, תשלומי חובה וקנסות.(מצ"ב)

28. מינוי מנהל מחלקת היטלים, מר עדי שאלתיאל, לממונה על הגבייה, לצורך גביית קנסות.(מצ"ב)

29. אישור מועצה – משרת אמון נהג ראש העירייה – למר יוסי דנון בהתאם לחוזר מנכ"ל 1/2019 (בדירוג דרגה).

30. מינוי חבר המועצה ניסן זכריה לוועד המנהל של המכון הטכנולוגי וחבר הנאמנים.

31. אישור הארכת שירות של מר אורי שאול, מנהל תחזוקה בית העירייה, עד ליום 31.12.2024.

32. אישור תוספת להסכמי הלוואה עם החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ מיום 15.9.2020 ומיום 28.12.2020 (מצ"ב).

33. אישור לעבודה נוספת מירב אוחנה (מדריכת קידום נוער) מעבר לשעות העבודה העירוניות.

34. אישור מר חיים זברלו מ"מ ראש העירייה כמורשה חתימות .

35. אישור מר זוהר נוימרק סגן ראש העירייה כמורשה חתימות.

36. אישור למלגת מילואימניקים .(מצ"ב)

37. אישור פגרת קיץ.

38. המלצה להקצאה – עמותה למען הקשיש מבנה ברחוב דובנוב 17,חולון – גוש 6799 חלקה 88.(מצ"ב).

39. אישור תב"ר עבור ממ"מ במעון יום חלץ ברח' חלץ 6 חולון. (מצ"ב)

40. ועדת הנחות בהרכב הבא :7 חברים

יו"ר הוועדה – מר חיים זברלו ,מ"מ ראש העירייה

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

הגב' קרן משלניק ,גזברית העירייה או מי שהסמיכה מטעמה

הגב' איריס צור ,סמנכ"ל וראש מנהל רווחה והשירותים החברתיים או מי שהסמיכה מטעמה

הגב' מיכל קרס, מנהלת מחלקת הגביה או מי שהסמיכה מטעמה

עוה"ד יונת דיין, היועצת המשפטית לעירייה או מי שהסמיכה מטעמה

41. ועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא: 15 חברים

יו"ר הועדה – נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג מחל

הגב' אורנה שמעוני

הגב' ריבה קליין, ראש מינהל החינוך

הגב' איריס צור, סמנכ"ל וראש מנהל רווחה והשירותים החברתיים.

מנהלת בית ספר בעיר- הגב' חגית קרדי גואטה

נציג/ת ארגון המורים העל-יסודיים

נציג/ת ארגון הסתדרות המורים

יו"ר מועצת התלמידים העירונית

יו"ר ועד ההורים העירוני

מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר

נציג תנועות הנוער בעיר

נציג ארגון התנדבותי שענינו קידום עניני ילדים ונוער

42. ועדת מל"ח בהרכב הבאה: 11 חברים

יו"ר הועדה- נציג ש"ס

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג אמת

נציג מחל

הגב' אורנה שמעוני

הגב' טל אביטבול נבו

הרב יהונתן ענבה

43. ועדת ספורט בהרכב הבא: 9 חברים

יו"ר ועדה – נציג מחל

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג ש"ס

נציג אמת

הרב יהונתן ענבה

44. ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג אמת

נציג מח"ל

הגב' אורנה שמעוני

הגב' טל אביטבול נבו

מר ניסן זכריה

מר מיכאל סוטובסקי

45. ועדת שמות בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- נציג ש"ס

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

נציג מחל

הגב' אורנה שמעוני

מר ניסן זכריה

מר מיכאל סוטובסקי

46. ועדת תנועה ותחבורה בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- נציג ש"ס

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת פלוס צעירים

נציג/ת פלוס צעירים

נציג/ת פלוס צעירים

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

נציג מחל

הגב' טל אביטבול נבו

מר ניסן זכריה

מר מיכאל סוטובסקי

47. ועדת למאבק בנגע הסמים בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

הגב' איריס צור, סמנכ"ל וראש מנהל רווחה והשירותים החברתיים.

הגב' ריבה קליין, ראש מינהל החינוך

2 נציגי/ות ציבור

מנהל/ת בית ספר בחינוך על יסודי שתמנה ראש מינהל החינוך

נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי שימנה מנהל הרשות

מנהל ישובי למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול

48. ועדת בריאות בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

נציג מחל

הגב' אורנה שמעוני

הרב יהונתן ענבה

מר ניסן זכריה

מר מיכאל סוטובסקי

49. ועדת קליטה ועליה בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- מר מיכאל סוטובסקי

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג מחל

הגב' אורנה שמעוני

הגב' טל אביטבול נבו

הרב יהונתן ענבה

מר ניסן זכריה

50. ועדת רווחה בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- נציג/ת אמת

נציג/ת חולון מתחדשת

נצי/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

נציג מחל

הרב יהונתן ענבה

מר ניסן זכריה.

51. ועדת ביקורת בהרכב הבא: 5 חברים.

יו"ר הועדה- נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

הגב' אורנה שמעוני

52. ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא: 15 חברים.

יו"ר הועדה- מ"מ ראש העירייה,מר חיים זברלו

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת אמת

נציג מחל

הגב' טל אביטבול נבו

מר אביעד מור, מהנדס העירייה או מי שהסמיכה מטעמו.

הגב' ריבה קלין, ראש מינהל החינוך או מי שהסמיכה מטעמה

נציג/ת שרת התחבורה

נציג/ת השר לביטחון הפנים שימנה מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העיר

נציג/ת גופים העוסקים בבטיחות בדרכים

53. ועדת חינוך בהרכב הבא: 9 חברים.

יו"ר הועדה- ראש העירייה,מר שי קינן

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

הגב' אורנה שמעוני

מנהל/ת או סגן/ית מבית ספר חינוך יסודי שיבחר על ידי הסתדרות המורים.

מנהל/ת או סגן/ית מבית ספר חינוך על- יסודי שיבחר על ידי ארגון המורים העל- יסודי

נציג/ת ועד ההורים העירוני

יו"ר מועצת התלמידים העירונית

54. ועדה לאיכות הסביבה בהרכב הבא: 7 חברים

יו"ר הועדה- נציג/ת צעירים פלוס.

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג מחל

מר יריב בן דב, מנהל מערך איכות הסביבה

נציג/ת ציבור

נצי/ת ציבור מטעם ארגון מקומי שענינו באיכות הסביבה

55. ועדת שימור בהרכב הבא: חברים.

יו"ר הועדה- מר זוהר נוימרק, סגן ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

הגב' הדס נחושה נתן

נציג מייעץ יקבע בהמשך

56. ועדה לחינוך מיוחד-בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- הגב' טל אביטבול נבו

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

נציג/ת אמת

נציג מחל

נציג מחל

הרב יהונתן ענבה

מר מיכאל סוטובסקי

57. ועדת תשתיות ופיתוח נוף בהרכב הבא: 9 חברים.

יו"ר הועדה- נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

נציג/ת אמת

נציג מחל

הגב' אורנה שמעוני

58. ועדת פיסול לחזות העיר בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת אמת

נציג/ת אמת

נציג מחל

הגב' טל אביטבול נבו

הרב יהונתן ענבה

מר ניסן זכריה

מר מיכאל סוטובסקי

59. ועדה לטכנולוגיה עילית ובינה מלאכותית בהרכב הבא: 11 חברים.

יו"ר הועדה- מר ניסן זכריה

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג/ת צעירים פלוס

נציג ש"ס

נציג/ת אמת

נציג/ת אמת

נציג מחל

נציג מחל

60. ועדה למיגור אלימות בהרכב הבא: 11 חברים.

יו""ר הועדה- ראש העירייה,מר שי קינן

מר מיכאל סוטובסקי

הרב יהונתן ענבה

ארז ניסים, מנכ"ל העירייה

הגב' ריבה קליין, ראש מינהל החינוך

מר אריאל דוידי, מנהל אגף הפיקוח והשיטור העירוני

מר אמיר פרידמן, מנהל אגף הביטחון

הגב' איריס צור, ראש מנהל רווחה והיועצת לענייני אזרחים ותיקים

מנהל ישובי למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול

נציג משטרת ישראל

נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי

61. ועדה להנצחת קורבנות טרור בהרכב הבא:9 חברים .

יו"ר הוועדה- נציג/ת חולון מתחדשת

נציג/ת צעירים פלוס

נציג מחל

3 נציגי/ות ציבור

3 נציגי/ות בני משפחות נרצחים תושבי העיר

62. אישור דוח כספי לשנת 2023 של החברה לפיתוח תיאטרון , מוסיקה, אומנות ומחול חולון בע"מ. (מצ"ב)

63. אישור דוח מילולי לשנת 2023 של החברה לפיתוח תיאטרון , מוסיקה, אומנות ומחול חולון בע"מ. (מצ"ב)

64. אישור חברי ועדת ביקורת של החברה לפיתוח תיאטרון , מוסיקה, אומנות ומחול חולון בע"מ. (מצ"ב)

65. הארכות שירות מעל גיל 70 של החברה לפיתוח תיאטרון , מוסיקה, אומנות ומחול חולון בע"מ. (מצ"ב)

66. דיווח על קבלת תרומה ממר צבי קופלר לפי המלצת ועדת תרומות מיום 15.04.2024. (מצ"ב)

בכבוד רב,

אחר ניסיונות איתור בעל זכויות היוצרים של התמונות ו/או הסרטון שפורסמו והופצו ברבים באתרנו, בעל הזכויות בהם אינו ידוע ועל כן לא ניתן כל קרדיט בצידם. בעל הזכויות במדיה הנ"ל רשאי לפנות למערכת להוספת קרדיט ו/או לבקש כי הפרסום יוסר.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

רוצים להישאר מעודכנים אחר כל הידיעות החמות הצטרפו לקבוצת הווטסאפ של goitem

דילוג לתוכן